Oodi avoimuudelle – An ode to openness

03.02.2017, Lauri Tuomi

 (in English below)

Oodi avoimuudelle – varmista avoimuus strategiasi arvona!

Maailman kirjat ovat sekaisin.  Trump on laittanut tuulemaan USAssa: rajoja suljetaan ja protektionismi jyllää. Kotimaassa korruptiokohut uhkaavat Suomen sijoitusta yhtenä maailman vähiten korruptoituneena maana. Avoimuus ja läpinäkyvyys on arvona unohtumassa.  On aika tarkistaa strategia, ja varmistaa, että avoimuuden arvosta pidetään kiinni!

Avoimuudesta kiinni pitävät löytävät uusia mahdollisuuksia menestyä. Tutkimustulosten laadun on todettu parantuvan mitä suurempi osa tutkimus- ja innovaatioprosessia pidetään avoimena. Avoin tiede ja tutkimus avaa tiedon, tutkimusmenetelmät ja –infrat kaikkien – myös pk-yritysten – saataville. Tartu siis tilaisuuteen!

Avoimuus luo mahdollisuutta aitoon osallistumiseen. Joukkoistamisen ja yhteiskehittämisen hyötyjä näen päivittäin strategiatyössäni. Strategiatyöt jalostuvat läpinäkyvässä ja osallistavassa prosessissa ehdottomasti paremmiksi kuin silloin ennen, jolloin työ tehtiin kulmahuoneessa ja kabineteissa. Tulevaisuuden kuvat kirkastuvat, kun työhön otetaan laaja ja moniääninen joukko mukaan.

Kun muu maailma sulkeutuu, avoimuuden arvosta tulee entistä arvokkaampaa niille, jotka siitä pitävät kiinni. On tärkeä, että vahvistamme yhdessä pohjoismaista perinnettä avoimuudesta ja luomme omat arjen toimintamme niin, että avoimuuden arvo voi toteutua.  Tarkista siis työyhteisösi arvot  ja määritä avoimuus yhdessä henkilösi kanssa yhdeksi keskeisistä arvoista!

Lue lisää avoimesta tieteestä ja tutkimuksesta: www.avointiede.fi ja joukkoistamisesta: www.fountainpark.com

 

An ode to openness – ensure that openness is one of the values in your strategy!

 

Closing the borders and protectionism seem to be the buzz words today. Thus, openness and transparency as values seems to be forgotten.

However, the fact is that openness e.g. in science and research raises the quality. Openness ensures that the data, methods and results are available for new user groups – even for smallest firms which previously did not have time, knowledge or resources for the research of their own.

Daily at my work I notice the benefits of openness. Participatory strategy processes and transparency ensures the commitment of the staff members, management and stakeholders for the new strategy.

So, it’s time to check that openness truly is one of the values!

Read more: open science and research: www.openscience.fi or crowdsourcing: www.fountainpark.fi

 

Lisää kommentti

Kuvavarmenne

Kuvavarmenne

Ota yhteyttä niin rakennetaan yrityksellesi sopivin ratkaisu!