Toimitusjohtaja KTT Lauri Tuomi esittäytyy

Olen Lauri Tuomi, kauppatieteiden tohtori ja Profitmakers Oy:n toimitusjohtaja. Minulla on jo lähes 20 vuoden kokemus yritysten ja julkisen sektorin organisaatioiden kehittämisestä, strategiaprosessien fasilitoinnista sekä johdon ja johtoryhmien kehittämisestä.

Ennen yrittäjäksi ryhtymistä olen toiminut mm. Haaga-Helia ammattikorkeakoulun vararehtorina vastuualueina tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta, yrityskumppanuudet, kaupallinen toiminta ja koulutusvienti. Tätä ennen hän on toiminut toimiala- ja aluejohtajana aikuiskoutussektorilla sekä yritysjohdon ja esimiesten kehittäjänä sekä strategisen ja osaamisen johtamisen valmentajana ja konsulttina. Hallitus- ja johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen on yksi osaamisalueistani. 

Konsultointia ja valmennusta olen tehnyt kymmenien yritysten ja julkisorganisaatioiden parissa ja vuosien saatossa olen valmentanut strategiseen ja osaamisen johtamiseen liittyvissä aiheissa satoja suomalaisia johtajia ja esimiehiä.

Vaikuttavuusarviointityön koen omakseni. Kehittävä vaikuttavuusarviointi antaa kokonaiskuvan ohjelmien ja projektien toiminnasta. Vaikuttavuusarviointien avulla voidaan myös osallistaa sidos- ja kohderyhmät arviointiin ja jatkokehitystyöhön. Näin arviointiprosessi luo jo itsessään vaikuttavuutta. 

Toimialoja, joita olen konsultoinut ovat olleet mm. IT- ja media-ala, autoala, rahoitus- ja vakuutusala, ravitsemis- ja matkailuala, tuotannollinen toiminta, opetussektori, hyvinvointi- ja terveydenhoitoala, kuntasektori sekä valtionhallinto.

Valmennus-ja konsultointityöni pohjautuu omaan tutkimustyöhöni, käytännön kokemukseen sekä kirjoittamiini kirjoihin: 'Strategia arjessa - oivalluksia organisaation uudistajille' (Tuomi ja Sumkin 2010, Talentum) ja 'Osaamisen ja työn johtaminen - organisaation oppimisen oivalluksia' (Tuomi ja Sumkin 2012, Talentum). Tietokirjailijana olen iloinen siitä, että minut on hyväksytty Suomen Tietokirjalijat ry:n jäseneksi.

Työssäni olen saanut kiitosta asiantuntemuksesta, yhteistyökyvystä, kyvystä kuunnella asiakkaan tarpeita, rauhallisesta ja jämäkästä työotteesta sekä kyvystä luoda asiakkaan tarpeisiin parhaiten soveltuva ratkaisu.

Tässä joitakin asiakaspalautteita strategiavalmennuspäivästä: 

Hienoja, uusia työkaluja strategian päivittämiseen sekä uusia linkityksiä muihin tärkeisiin työkaluihin. Kiitos.

Taitavaa touhua! Selkeä kouluttaja!

Hyvin avartavia esimerkkejä

Käytännönläheinen päivä, hyvät harjoitukset

Käytännön harjoitukset todella hyviä ja konkreettisesti asioita avaavia Kiitos osallistavasta strategiapäivästä, saimme paljon työkaluja joiden avulla lähteä työstämään maastoututusta.

Aihetta käsiteltiin hyvin siten, että se on omalle tehtäväalueelle vietävissä.

 

Ota yhteyttä niin kerron mielelläni lisää palveluistamme!


View Lauri Tuomi's profile on LinkedIn

Twitter

 

Ota yhteyttä niin rakennetaan yrityksellesi sopivin ratkaisu!