Palvelut

Tällä sivulla on kuvattu keskeiset palvelumme. Ota yhteyttä niin keskustellaan tarpeistanne! 

Olemme TEKESin hyväksymä palvelutoimittaja innovaatioseteliä hyödyntäville pk-yrityksille: Innovaatioseteli on tarkoitettu vakiintunutta liiketoimintaa harjoittaville pk-yrityksille, jotka haluavat käynnistää innovaatiotoiminnan. Innovaatiotoiminta tarkoittaa toimenpiteitä, joilla yritys kehittää tuotteitaan, palvelujaan tai prosessejaan, tai hankkii palveluna uutta innovaatiotoiminnassa tarvittavaa tietoa ja osaamista. 

Linkit kirjoihini: 

Tuomi & Sumkin: Strategia arjessa ja Osaamisen ja työn johtaminen 

Ahonen & Ahonen & Tuomi: Muutoksen starttikortit

 

    Kehittämis- ja valmennuspalvelut: 


Strategiaprosessien fasilitointi

Strategiatyössä on siirrytty pysyvistä ja kiinteistä strategioista kohti rullaavaa ja jatkuvaa strategiatyötä. Suunnittelemme ja tuemme strategian uudistamisen siten, että henkilöstö, asiakkaat, kumppanit ja omistajat sitoutetaan yhteiseen prosessiin. Onnistunut strategiaprosessi sisältää esimerkiksi johtoryhmän, henkilöstön, esimiesten ja hallituksen kanssa tapahtuvan työpajatyöskentelyn, digitaalisten työvälineiden hyödyntämisen sekä uudistuvan strategian mukaisen toiminnan jo strategiaprosessin aikana. Tuomme käytännönläheisiä työvälineitä arjen työtä tukemaan ja varmistamme strategian uudistumisen myös strategiakauden aikana.

Strategiaprosessien asiantuntemusta johdolle ja organisaation kehittäjille

Sparraamme organisaatiosi strategiaprosessista vastuussa olevia henkilöitä uudistamaan ja käyttöönottamaan entistä tuloksellisempia tapoja saada strategia rullaamaan arjessa. Sparraukset voivat olla ryhmä- tai henkilökohtaisia tapaamisia, joissa etsitään parhaat ratkaisut yrityksesi käyttöön.

Strategisen ja osaamisen johtamisen valmennusta johdolle, esimiehille ja henkilöstölle

Valmennamme osana tutkintotavoitteista ja täydennysohjelmia esimiehiä, johtoa tai näihin tehtäviin opiskelevia strategisen johtamisen sisältöihin. Kysytyimpiä sisältöjä ovat olleet mm. strateginen johtaminen, osaamisen johtaminen, strategia arjessa sekä strategiaa henkilöstölle. Valmennuspäivät räätälöidään asiakkaan tarpeisiin.

Osaamisen johtamisen sparraukset 

Sparraamme johtoa, esimiehiä ja henkilöstöä osaamisen johtamisen erityisteemoista. Suosituimpia aiheita ovat olleet: yrityksen ydinosaamistyöpajat, tasapainoinen ja tuloksellinen työyhteisö sekä avainhenkilöiden tunnistaminen, kehittäminen sekä kehityskeskusteluista työn- ja osaamisenkeskusteluiksi.

 

Muutoksen johtaminen

Valmennamme ja sparraamme johtoa ja esimiehiä muutoksen johtamiseen, Käytämme johtamisen arjessa testattuja työvälineitä (mm. Muutoksen starttikortit), joilla varmistamme tulokset. 

 

Muutoksen starttikortit 

Muutoksen starttikortit sisältää 20 muutoksessa tavallisimmin eteen tulevaa tilannetta. Lukemisen helpottamiseksi kirja on rakennettu korttien muotoon.
Johtajan tai esimiehen on helppo löytää niistä ohjeet siihen, miten hän voi itse toimia muutoksen edistämiseksi ja miten saada henkilöstö mukaan muutoksen toteuttamiseen arjessa. 

ISBN 978-952-93-9701-3

Osta omasi verkkokaupasta!

Toimitusjohtajan sparraukset

Toimitusjohtajan sparraukset ovat tehokkaita, kerrallaan noin tunnin mittaisia ajankohtaisten johtamiskysymysten sparrauksia. Kysytyimpiä teemoja ovat olleet mm. yrityksen henkilöstöjohtamisen kehittäminen, avainhenkilöiden kehittäminen ja vaativat johtamistilanteet.

Hallituksen ja johtoryhmän sparraus

Sparraukset ovat osallistavia työpajoja, joissa määritellään johtoryhmän tavoitteet, jäsenten roolit, luodaan uusi toimintamalli sekä varmistetaan toimintamallin toteutuminen käytännössä. Kehittämisen tukena hyödynnämme itsearviointityövälineitä. 

 

Koulutusvienti ja TKI-hankekumppanuudet

Tulemme mielellämme kumppaniksi koulutusviennin ja/tai tutkimus-,kehittämis- ja innovaatiohankkeeseen, jossa voimme tuoda osaamisalojemme asiantuntemuksen hankkeen tulosta varmistamaan. Hankkeet voivat olla kansallisesti- tai kansainvälisesti rahoitettuja. Sisällöt sovitaan yhteistyössä hanketoimijoiden kanssa.

 

Vaikuttavuusarviointi

Toteutamme hanke- ja ohjelma-arviointeja räätälöiden yhdessä toimeksiantajan kanssa arvioinnin toteutussuunnitelman. Arvioitavat hankkeet voivat olla laajoja ohjelmia tai yksittäisten hankkeiden vaikuttavuuden arviointia. Arvioinnit toteutetaan sidos- ja kohderyhmät osallistaen ja tarvittaessa myös joukkoistamisen menetelmiä hyödyntäen. 

Ota yhteyttä niin rakennetaan yrityksellesi sopivin ratkaisu!