Koronavirus haastaa korkeakoulujen strategiat

12.04.2020, Ritva Laakso-Manninen ja Lauri Tuomi

Blog


Back to overview

03/29/2020

Our blog in Finnish: KORONAVIRUS HAASTAA KORKEAKOULUJEN STRATEGIAT

Korkeakoulut ympäri maailmaa ovat ottaneet aktiivisesti roolia kantaakseen vastuunsa taistelussa maailmanlaajuista koronapandemiaa vastaan Financial Times 2020. Ensimmäisenä toimena monet korkeakoulut reagoivat nopeasti keskeyttämällä kontaktiopetuksen ja etäopetusmenetelmät otettiin käyttöön vaihtelevalla menestyksellä.

Suomessa korkeakoulut sulkivat ovensa 16.3. alkaneella viikolla. Onneksi suomalaisilla korkeakouluilla on ollut jo ennestään paljon verkko-oppimissisältöä saatavilla, joten kynnys siirtyä yksinomaan verkko-opetukseen oli alhainen. Myös opettajien pedagogisen osaamisen kehittämiseen on panostettu jo pitkään.
Muutaman viikon kokemuksen perusteella voidaan sanoa, että suomalaiset korkeakoulut ovat kyenneet toimimaan hyvin näissä poikkeuksellisissa olosuhteissa. On pystytty vastaamaan akuutin kriisitilanteen hallintaan. Mutta edessä olevat ennakoimattomat ongelmat syntyvät kriisin yhteiskunnallisista laajemmista seurauksista.

Aikaisemmista finanssikriiseistä ja taantumista olemme oppineet ennen kaikkea, että maailma on aina erilainen kriisin jälkeen. Aikaisemmin sovelletut vanhat toimintamallit eivät enää toimi uudessa tilanteessa vaan tarvitaan uusia ratkaisuja.
Kun katsotaan tulevaan, kaikkien organisaatioiden, myös korkeakoulujen, on tarpeen ensinnäkin pyrkiä tunnistamaan nopeasti yhteiskunnassa ja toimintaolosuhteissa tapahtuvat muutokset. Taloudellinen tilanne tulee pitkään olemaan haastava ja toisaalta nyt pakotetusti opitut digitaaliset toimintamallit tulevat jäädäkseen. Digitalisointi ei koske vain opetuksen uudistamista vaan myös strategiatyön digitalisointia. Digitaaliset strategiatyövälineet, kuten esimerkiksi verkkoaivoriihet, mahdollistavat korkeakouluyhteisön osallistumisen myös näinä poikkeusaikoina.

Muutokset haastavat korkeakoulut päivittämään strategiansa ja käynnistämään uudet kehitysohjelmat. Myös henkilöstön uudet roolit ja osaaminen on päivitettävä. Johdon omat strategiset taidot on määriteltävä uudelleen, samoin kuin ylimmän johdon muutosjohtamisen osaaminen.
Kuten kaikki kriisit, nykyinen tilanne on testi ylimmän johdon strategisesta osaamisesta. Onnistuneena tuloksena on organisaation ”uudestisyntyminen” ja organisaation johtaminen onnistuneesti uuteen huomiseen.

Ritva Laakso-Manninen ja Lauri Tuomi

Tämä blogi on rinnakkaisjulkaisu Professional Publishing Finland Oy:n sivuston blogista. 

0 kommenttia Katso tai kommentoi »

Kasvun kolme salaisuutta - Three Secrets for the Growth

02.05.2018, Lauri Tuomi

Viime kuukausina olen saanut toimia tiiviisti kasvuun tähtäävien ja kasvavien yritysten parissa monissa eri rooleissa: arvioimassa pitchauksia tuomaristossa, kasvustrategiatyön sparraajana ja koulutusviennin kasvuohjelman vetäjänä. Muutamia kokemuksia haluan jakaa kanssasi.

Kasvuun tarvitaan kolme asiaa: kasvuhalu, kasvukyky ja todellinen kasvu. Jos nämä eivät toteudu yhtä aikaa niin voi olla tilanne, että halua olisi, mutta kyky puuttuu. Kasvuhalun voi tunnistaa parhaiten silmien loisteesta, kuten eräs kasvuyritysinvestori asian hienosti ilmaisi.

Kasvukyky on osaamista, jolla kasvua tehdään. Kasvukyvyn tunnistaa kirkkaasta ja arjessa rullaavasta strategiasta. Kasvukyky on kykyä viedä strategia arkeen ja jokaiseen hetkeen. Kasvuyrityksessä strategia on rullaava työkalu, jolla suunta pidetään, teot priorisoidaan, yritystä ohjataan ja osaaminen varmistetaan. Kirkas strategia näkyy myös tuotteiden ja palveluiden selkeytenä ja haluttavuutena. Asiakkaan ja rahoittajan on parhaimmillaan helppo ymmärtää mitä yritys tekee ja toimii. Mikä muu voisikaan kasvuyrityksellä olla tärkeämpää?

Todellinen kasvu on sitä, kun innostus muuttuu kasvukyvyn kautta aktiiviseksi toiminnaksi. Kuten eräs kasvuyrityksen omistaja totesi, me suomalaiset olemme sellaista ’suunnittelukansaa’, joten aika ajoin on hyvä käskyttää itseä ja sanoa ’ryhdy toimeen’. Toimimalla se strategiakin toteutuu!

 

THREE SECRETS FOR THE GROWTH

During the past few months have got an opportunity to work with start ups and growth firms. I have been evaluating pitch presentations, facilitating growth strategies and run the national growth programme in the education sector. I’d like to share some experiences with you.

There are three criteria needed for the growth: the motivation, ability and action. One start up investor said wisely: “The motivation can be seen on the shining eyes of the entrepreneur. “ The ability to grow includes an ability to create a “rolling” strategy which is an everyday tool for the company. This tools enables you to prioritise the actions, guide the company to the right direction and ensure the competences needed. In all the strategy affects to the products and services to be understandable and desirable by the customers and investors!

The real growth needs action. There is no need for the motivation or ability to grow if nothing happens. The continuous flow of actions are needed and remember that even the first step needs to be taken!

 

0 kommenttia Katso tai kommentoi »

Pönötyksestä viritykseen - näin pääset alkuun hallitustyön uudistamisessa

17.05.2017, Lauri Tuomi

(In English - below)

Uusimman tutkimukseni tulokset* kertovat karulla tavalla, että strategioita uudistettaessa johtamisen uudistaminen ja hallituksen oman toiminnan uudistaminen tahtovat unohtua. Tuloksena on uljas uusi strategia, mutta meno jatkuu kuin ennenkin.

Pönöttävien ja unohtuvien strategioiden aikakaudesta ollaan siirtymässä jatkuvasti muotoutuviin, arjen toimintaa ohjaaviin strategioihin. Tämä haastaa myös hallituksen uudistamaan toimintatapojaan.

Aloita siirtymällä rullaavaan strategiatyöhön. Varmista, että strategiaa tarkastellaan sopivina annoksina jokaisessa kokouksessa. Muutostarpeita havaittaessa hallituksen tulee olla valmis tekemään nopeita ja ketteriä uudistuksia välittömästi.  Enää ei tarvitse jäädä odottamaan seuraavaa, hamassa tulevaisuudessa odottavaa strategian päivityskierrosta.

Talouden ja toiminnan raportointi ovat jo vakiotavaraa hallitusten agendalla. Yrityksen toimintakuntoa virittävä hallitus vaatii toimitusjohtajalta myös johtamiskäytäntöjen uudistamisen raportoinnin. Näin johto pysyy virkeänä, ja hallitus voi myös sparrata toimivaa johtoa käytäntöjen uudistamistyössä.

Näillä neuvoilla luot pohjan sille, että koko yritys, hallitus ja johto pysyvät vireänä. Strategia muuttuu eläviksi käytännöiksi, ja mikä parasta – menestyksen eväät on luotu!

*) Suomalaisen johtamistyön tutkimuksen (Tuomi, Lauri ja Sumkin, Tuula, Profitmakers Oy) kumppanit olivat Helsingin seudun kauppakamari  , Suomen yrittäjät  sekä Fountain Park Oy. Tutkimus tulee olemana pohjana seuraavalle kirjallemme. Lisäksi tulossa on blogeja ja artikkeleita.

RENEW THE AGENDA OF YOUR BOARD OF DIRECTORS

The results of my latest research* show that the businesses do not reform their managerial work at the same time as the strategies are reformed. This may result imbalance between the brand new strategy and the old-fashioned way to manage. 

Thus, start the renewal of the way your board of directors work. Ensure that in each of the meetings there is an appropriate dose of strategy. Be prepared to make agile and quick decisions. You do not need any longer to wait for the next official strategy process.

The managing director’s financial and operational reports are a common procedure in the meetings already. A modern board of directors wants to get a report on how the managerial work is renewed.

These tips will help you to keep the strategy of the company rolling and ensuring the success of your business!

*) The research was conducted by Lauri Tuomi and Tuula Sumkin, Profitmakers Ltd. The partners were Helsinki Chamber of Commerce and the Federation of Finnish Enterprises as well as Fountain Park Ltd. The results of the research will be published in the forthcoming articles, blogs and a book. 

3 kommenttia Katso tai kommentoi »

Oodi avoimuudelle – An ode to openness

03.02.2017, Lauri Tuomi

 (in English below)

Oodi avoimuudelle – varmista avoimuus strategiasi arvona!

Maailman kirjat ovat sekaisin.  Trump on laittanut tuulemaan USAssa: rajoja suljetaan ja protektionismi jyllää. Kotimaassa korruptiokohut uhkaavat Suomen sijoitusta yhtenä maailman vähiten korruptoituneena maana. Avoimuus ja läpinäkyvyys on arvona unohtumassa.  On aika tarkistaa strategia, ja varmistaa, että avoimuuden arvosta pidetään kiinni!

Avoimuudesta kiinni pitävät löytävät uusia mahdollisuuksia menestyä. Tutkimustulosten laadun on todettu parantuvan mitä suurempi osa tutkimus- ja innovaatioprosessia pidetään avoimena. Avoin tiede ja tutkimus avaa tiedon, tutkimusmenetelmät ja –infrat kaikkien – myös pk-yritysten – saataville. Tartu siis tilaisuuteen!

Avoimuus luo mahdollisuutta aitoon osallistumiseen. Joukkoistamisen ja yhteiskehittämisen hyötyjä näen päivittäin strategiatyössäni. Strategiatyöt jalostuvat läpinäkyvässä ja osallistavassa prosessissa ehdottomasti paremmiksi kuin silloin ennen, jolloin työ tehtiin kulmahuoneessa ja kabineteissa. Tulevaisuuden kuvat kirkastuvat, kun työhön otetaan laaja ja moniääninen joukko mukaan.

Kun muu maailma sulkeutuu, avoimuuden arvosta tulee entistä arvokkaampaa niille, jotka siitä pitävät kiinni. On tärkeä, että vahvistamme yhdessä pohjoismaista perinnettä avoimuudesta ja luomme omat arjen toimintamme niin, että avoimuuden arvo voi toteutua.  Tarkista siis työyhteisösi arvot  ja määritä avoimuus yhdessä henkilösi kanssa yhdeksi keskeisistä arvoista!

Lue lisää avoimesta tieteestä ja tutkimuksesta: www.avointiede.fi ja joukkoistamisesta: www.fountainpark.com

 

An ode to openness – ensure that openness is one of the values in your strategy!

 

Closing the borders and protectionism seem to be the buzz words today. Thus, openness and transparency as values seems to be forgotten.

However, the fact is that openness e.g. in science and research raises the quality. Openness ensures that the data, methods and results are available for new user groups – even for smallest firms which previously did not have time, knowledge or resources for the research of their own.

Daily at my work I notice the benefits of openness. Participatory strategy processes and transparency ensures the commitment of the staff members, management and stakeholders for the new strategy.

So, it’s time to check that openness truly is one of the values!

Read more: open science and research: www.openscience.fi or crowdsourcing: www.fountainpark.fi

 

0 kommenttia Katso tai kommentoi »

Älä jäykistele - kolme virkistävää strategiavinkkiä

14.12.2016, Lauri Tuomi

(In English below)

Eräs kasvuyrittäjätuttuni sanoi viisaasti: ”Maailma muuttuu kerran kuukaudessa ja joskus vähän nopeammin”. Perinteiset strategiatyön jäykät mallit on syytä virkistää. Tässä kolme vinkkiä sinulle:

  1. Harjoittele! Harjoittele strategian tekemistä koko henkilöstön kanssa.  Ei urheilujoukkuekaan harjoittelematta voita – miksi sitten strategian tekemistä ei voisi harjoitella? Tulevaisuuden muistelu johdattelee alkuun. Treenatkaa yhdessä strategiaa – ei dokumenttina vaan toimintana: ”Hypätään ajatuksissamme visiovuoteen: mitä kaikkea saimme yhdessä aikaiseksi, kun visio on nyt saavutettu?”
  2. Toiminnallista! Muuta kaikki pönöttäminen toiminnaksi. Miksi ihmeessä istumme kokouksissamme ja katsomme slideja, kun saman ajan voisimme yhdessä toimien viedä näitä asioita eteenpäin? Kokeile rohkeasti johtoryhmäsi tai hallituksesi kokouksen osana toimintaosiota! Yllätä osallistuja ja ylläty toiminnan energisoivasta vaikutuksesta!
  3. Tartu tilaisuuteen!  Älä jää toimintasuunnitelmien loukkuun. Tartu ideaan ja kokeile sitä – näin riskit eivät ole liian suuret, saat näkyvää muutosta aikaiseksi ja ravistelet totuttuja kuvioita. Kokeileva työkulttuuri pitää vireystason yllä!

 

THREE TIPS FOR THE  STRATEGIC REFRESMENTS

 

One of my friends runs a growth firm and said wisely: “The world changes once a month and sometimes even faster.”Thus, the traditional models for strategizing need to be renewed. Three tips for you to start with:

  1. Practice! A sports team does not win without practice- how would a company? Memorizing the future is a good tool to start with. Ask you staff members to jump to the year of the vision and discuss what you ‘have done’ in order to reach the vision.
  2. Action! Change the way to lead the meetings. Why to sit and watch powerpoint slides, as you could do something concrete together with the participants. Next time, suprise your board or management team members by action-oriented working methods.
  3. Carpe diem! Do not get stuck with the annual plans. Grasp the ideas and try them – avoid large risk and do something visible!

 

3 kommenttia Katso tai kommentoi »

Ota yhteyttä niin rakennetaan yrityksellesi sopivin ratkaisu!