Kasvun kolme salaisuutta - Three Secrets for the Growth

02.05.2018, Lauri Tuomi

Viime kuukausina olen saanut toimia tiiviisti kasvuun tähtäävien ja kasvavien yritysten parissa monissa eri rooleissa: arvioimassa pitchauksia tuomaristossa, kasvustrategiatyön sparraajana ja koulutusviennin kasvuohjelman vetäjänä. Muutamia kokemuksia haluan jakaa kanssasi.

Kasvuun tarvitaan kolme asiaa: kasvuhalu, kasvukyky ja todellinen kasvu. Jos nämä eivät toteudu yhtä aikaa niin voi olla tilanne, että halua olisi, mutta kyky puuttuu. Kasvuhalun voi tunnistaa parhaiten silmien loisteesta, kuten eräs kasvuyritysinvestori asian hienosti ilmaisi.

Kasvukyky on osaamista, jolla kasvua tehdään. Kasvukyvyn tunnistaa kirkkaasta ja arjessa rullaavasta strategiasta. Kasvukyky on kykyä viedä strategia arkeen ja jokaiseen hetkeen. Kasvuyrityksessä strategia on rullaava työkalu, jolla suunta pidetään, teot priorisoidaan, yritystä ohjataan ja osaaminen varmistetaan. Kirkas strategia näkyy myös tuotteiden ja palveluiden selkeytenä ja haluttavuutena. Asiakkaan ja rahoittajan on parhaimmillaan helppo ymmärtää mitä yritys tekee ja toimii. Mikä muu voisikaan kasvuyrityksellä olla tärkeämpää?

Todellinen kasvu on sitä, kun innostus muuttuu kasvukyvyn kautta aktiiviseksi toiminnaksi. Kuten eräs kasvuyrityksen omistaja totesi, me suomalaiset olemme sellaista ’suunnittelukansaa’, joten aika ajoin on hyvä käskyttää itseä ja sanoa ’ryhdy toimeen’. Toimimalla se strategiakin toteutuu!

 

THREE SECRETS FOR THE GROWTH

During the past few months have got an opportunity to work with start ups and growth firms. I have been evaluating pitch presentations, facilitating growth strategies and run the national growth programme in the education sector. I’d like to share some experiences with you.

There are three criteria needed for the growth: the motivation, ability and action. One start up investor said wisely: “The motivation can be seen on the shining eyes of the entrepreneur. “ The ability to grow includes an ability to create a “rolling” strategy which is an everyday tool for the company. This tools enables you to prioritise the actions, guide the company to the right direction and ensure the competences needed. In all the strategy affects to the products and services to be understandable and desirable by the customers and investors!

The real growth needs action. There is no need for the motivation or ability to grow if nothing happens. The continuous flow of actions are needed and remember that even the first step needs to be taken!

 

1 kommenttia Katso tai kommentoi »

Pönötyksestä viritykseen - näin pääset alkuun hallitustyön uudistamisessa

17.05.2017, Lauri Tuomi

(In English - below)

Uusimman tutkimukseni tulokset* kertovat karulla tavalla, että strategioita uudistettaessa johtamisen uudistaminen ja hallituksen oman toiminnan uudistaminen tahtovat unohtua. Tuloksena on uljas uusi strategia, mutta meno jatkuu kuin ennenkin.

Pönöttävien ja unohtuvien strategioiden aikakaudesta ollaan siirtymässä jatkuvasti muotoutuviin, arjen toimintaa ohjaaviin strategioihin. Tämä haastaa myös hallituksen uudistamaan toimintatapojaan.

Aloita siirtymällä rullaavaan strategiatyöhön. Varmista, että strategiaa tarkastellaan sopivina annoksina jokaisessa kokouksessa. Muutostarpeita havaittaessa hallituksen tulee olla valmis tekemään nopeita ja ketteriä uudistuksia välittömästi.  Enää ei tarvitse jäädä odottamaan seuraavaa, hamassa tulevaisuudessa odottavaa strategian päivityskierrosta.

Talouden ja toiminnan raportointi ovat jo vakiotavaraa hallitusten agendalla. Yrityksen toimintakuntoa virittävä hallitus vaatii toimitusjohtajalta myös johtamiskäytäntöjen uudistamisen raportoinnin. Näin johto pysyy virkeänä, ja hallitus voi myös sparrata toimivaa johtoa käytäntöjen uudistamistyössä.

Näillä neuvoilla luot pohjan sille, että koko yritys, hallitus ja johto pysyvät vireänä. Strategia muuttuu eläviksi käytännöiksi, ja mikä parasta – menestyksen eväät on luotu!

*) Suomalaisen johtamistyön tutkimuksen (Tuomi, Lauri ja Sumkin, Tuula, Profitmakers Oy) kumppanit olivat Helsingin seudun kauppakamari  , Suomen yrittäjät  sekä Fountain Park Oy. Tutkimus tulee olemana pohjana seuraavalle kirjallemme. Lisäksi tulossa on blogeja ja artikkeleita.

RENEW THE AGENDA OF YOUR BOARD OF DIRECTORS

The results of my latest research* show that the businesses do not reform their managerial work at the same time as the strategies are reformed. This may result imbalance between the brand new strategy and the old-fashioned way to manage. 

Thus, start the renewal of the way your board of directors work. Ensure that in each of the meetings there is an appropriate dose of strategy. Be prepared to make agile and quick decisions. You do not need any longer to wait for the next official strategy process.

The managing director’s financial and operational reports are a common procedure in the meetings already. A modern board of directors wants to get a report on how the managerial work is renewed.

These tips will help you to keep the strategy of the company rolling and ensuring the success of your business!

*) The research was conducted by Lauri Tuomi and Tuula Sumkin, Profitmakers Ltd. The partners were Helsinki Chamber of Commerce and the Federation of Finnish Enterprises as well as Fountain Park Ltd. The results of the research will be published in the forthcoming articles, blogs and a book. 

0 kommenttia Katso tai kommentoi »

Oodi avoimuudelle – An ode to openness

03.02.2017, Lauri Tuomi

 (in English below)

Oodi avoimuudelle – varmista avoimuus strategiasi arvona!

Maailman kirjat ovat sekaisin.  Trump on laittanut tuulemaan USAssa: rajoja suljetaan ja protektionismi jyllää. Kotimaassa korruptiokohut uhkaavat Suomen sijoitusta yhtenä maailman vähiten korruptoituneena maana. Avoimuus ja läpinäkyvyys on arvona unohtumassa.  On aika tarkistaa strategia, ja varmistaa, että avoimuuden arvosta pidetään kiinni!

Avoimuudesta kiinni pitävät löytävät uusia mahdollisuuksia menestyä. Tutkimustulosten laadun on todettu parantuvan mitä suurempi osa tutkimus- ja innovaatioprosessia pidetään avoimena. Avoin tiede ja tutkimus avaa tiedon, tutkimusmenetelmät ja –infrat kaikkien – myös pk-yritysten – saataville. Tartu siis tilaisuuteen!

Avoimuus luo mahdollisuutta aitoon osallistumiseen. Joukkoistamisen ja yhteiskehittämisen hyötyjä näen päivittäin strategiatyössäni. Strategiatyöt jalostuvat läpinäkyvässä ja osallistavassa prosessissa ehdottomasti paremmiksi kuin silloin ennen, jolloin työ tehtiin kulmahuoneessa ja kabineteissa. Tulevaisuuden kuvat kirkastuvat, kun työhön otetaan laaja ja moniääninen joukko mukaan.

Kun muu maailma sulkeutuu, avoimuuden arvosta tulee entistä arvokkaampaa niille, jotka siitä pitävät kiinni. On tärkeä, että vahvistamme yhdessä pohjoismaista perinnettä avoimuudesta ja luomme omat arjen toimintamme niin, että avoimuuden arvo voi toteutua.  Tarkista siis työyhteisösi arvot  ja määritä avoimuus yhdessä henkilösi kanssa yhdeksi keskeisistä arvoista!

Lue lisää avoimesta tieteestä ja tutkimuksesta: www.avointiede.fi ja joukkoistamisesta: www.fountainpark.com

 

An ode to openness – ensure that openness is one of the values in your strategy!

 

Closing the borders and protectionism seem to be the buzz words today. Thus, openness and transparency as values seems to be forgotten.

However, the fact is that openness e.g. in science and research raises the quality. Openness ensures that the data, methods and results are available for new user groups – even for smallest firms which previously did not have time, knowledge or resources for the research of their own.

Daily at my work I notice the benefits of openness. Participatory strategy processes and transparency ensures the commitment of the staff members, management and stakeholders for the new strategy.

So, it’s time to check that openness truly is one of the values!

Read more: open science and research: www.openscience.fi or crowdsourcing: www.fountainpark.fi

 

0 kommenttia Katso tai kommentoi »

Älä jäykistele - kolme virkistävää strategiavinkkiä vuodelle 2017

14.12.2016, Lauri Tuomi

(In English below)

Taas on vuosi etenemässä kohti loppuaan, ja ainakin yksi uuden vuoden lupaus kannattaa pitää eli ’lupaan uudistaa strategiatyön muodot”.

Eräs kasvuyrittäjätuttuni sanoi viisaasti: ”Maailma muuttuu kerran kuukaudessa ja joskus vähän nopeammin”. Perinteiset strategiatyön jäykät mallit on syytä virkistää. Tässä kolme vinkkiä sinulle:

  1. Harjoittele! Harjoittele strategian tekemistä koko henkilöstön kanssa.  Ei urheilujoukkuekaan harjoittelematta voita – miksi sitten strategian tekemistä ei voisi harjoitella? Tulevaisuuden muistelu johdattelee alkuun. Treenatkaa yhdessä strategiaa – ei dokumenttina vaan toimintana: ”Hypätään ajatuksissamme visiovuoteen: mitä kaikkea saimme yhdessä aikaiseksi, kun visio on nyt saavutettu?”
  2. Toiminnallista! Muuta kaikki pönöttäminen toiminnaksi. Miksi ihmeessä istumme kokouksissamme ja katsomme slideja, kun saman ajan voisimme yhdessä toimien viedä näitä asioita eteenpäin? Kokeile rohkeasti johtoryhmäsi tai hallituksesi kokouksen osana toimintaosiota! Yllätä osallistuja ja ylläty toiminnan energisoivasta vaikutuksesta!
  3. Tartu tilaisuuteen!  Älä jää toimintasuunnitelmien loukkuun. Tartu ideaan ja kokeile sitä – näin riskit eivät ole liian suuret, saat näkyvää muutosta aikaiseksi ja ravistelet totuttuja kuvioita. Kokeileva työkulttuuri pitää vireystason yllä!

 Hyvää virkistävää, energistä ja tuloksellista Uutta Vuotta 2017!

 

THREE TIPS FOR THE NEW YEAR 2017 – STRATEGIC REFRESMENTS

 

One of my friends runs a growth firm and said wisely: “The world changes once a month and sometimes even faster.”Thus, the traditional models for strategizing need to be renewed. Three tips for you to start with:

  1. Practice! A sports team does not win without practice- how would a company? Memorizing the future is a good tool to start with. Ask you staff members to jump to the year of the vision and discuss what you ‘have done’ in order to reach the vision.
  2. Action! Change the way to lead the meetings. Why to sit and watch powerpoint slides, as you could do something concrete together with the participants. Next time, suprise your board or management team members by action-oriented working methods.
  3. Carpe diem! Do not get stuck with the annual plans. Grasp the ideas and try them – avoid large risk and do something visible!

Happy, refreshing, energizing and successful New Year 2017!

0 kommenttia Katso tai kommentoi »

”No, tämähän ei koske meitä” – vai koskeeko? Varo strategista sokaistumista!

14.10.2016, Lauri Tuomi

(in English below)

Aina välillä sitä pysähtyy miettimään, että mikä ihme saa joissain organisaatioissa johdon sokaistumaan maailman muutokselta. Kuulin juuri tositarinan siitä miten ministeriön edustaja oli kertonut yliopistojen ja korkeakoulujen rehtoreille ehkä yhdestä suurimmasta muutoksesta, joka on kohtaamassa korkeakoulutuksen, innovaatiotoiminnan, yritykset ja kansalaiset. Ja tämän tulevaisuuskuvan kuultuaan eräs ylimmän johdon edustaja tokaisi tilaisuudessa: ’No, tämähän ei sitten meitä koske’.

Sama strateginen sokaistuminen kävi surullisen kuuluisalle Nokialle, jonka tuotekehitys jämähti vanhaan osaamiseen. Surulliset ovat uutiset myös Stockmannista, joka hapuillen etsii uutta suuntaa, tai Tiimarista, joka ajautui konkurssiin, vaikka ympärillä itsetekemisen, käsitöiden ja lähiajattelun megatrendit jylläsivät, ja loivat bisnesmahdollisuuksia uusiutuville yrityksille.

Strateginen sokaistuminen voidaan onneksi välttää. Strategia on valintojen tekoja, mutta juuri valintojen teko erottaa jyvät akanoista. Hyväkin strategia voi ajaa metsään, jos kokonaiskuva on hukassa. Onnistuneessa strategiauudistuksessa tulevaisuus, menneisyys ja nykypäivä ovat läsnä. Tulevaisuutta ei odoteta vaan sitä tehdään aktiivisesti ja kuunnellaan herkällä korvalla. Menneisyyden menestyksen eväitä arvioidaan, ja ollaan valmiit varmistamaan myös poisoppiminen. Nykypäivään raivataan tilaa kokeiluille eikä jäädä rutiinien ja arkikiireiden vangiksi.

Niin ja muuten se asia, joka oli tuossa ministeriön puheenvuorossa esillä, oli avoimen tieteen ja tutkimuksen megatrendi, jonka sanotaan avaavan tieteelle, yrityksille, julkiselle sektorille ja kansalaisille uuden aikakauden: ennen pimennossa ollut tieto tulee hyödynnettäväksi, menetelmät tulevat näkyviin ja tutkimuksen, kehittämisen ja innovoinnin kehät tulevat limittymään uutta luoviksi foorumeiksi, alustoiksi ja ekosysteemeiksi. ”Hmm, tämä taitaakin koskettaa meitä”, miettii se menestystä rakentava johtaja – ja välttää strategisen sokaistumisen.

 

"This has nothing to do with us” – or does it. How to avoid strategic blindness?

Why some managers are blind and do not see the changes in their business environment faces? This is a question I wonder every now and then. Even a good strategy may lead to catastrophe if the holistic approach is missing and we refuse to think how the changes in our business environment affect us.

Luckily the blindness can be avoided. To make a good strategy means making choices.  A successful strategy renewal process consist of the future, the past and the present. The desired future needs to be envisioned. Then, from the past we select the issues which help us reaching the vision. And today, we ensure that we are not trapped by the daily routines. Because the future is actually bind with the actions we do today!

0 kommenttia Katso tai kommentoi »

Ota yhteyttä niin rakennetaan yrityksellesi sopivin ratkaisu!